چند تا درس کوچولو.....

عشق حقيقي است ، مجازي نگير
اين دم شير است ، به بازي نگير

يک اراده قوي ، بر همه چيز غالب مي آيد ، حتي بر زمان... شاتو بريان


انسان بايد در هر لحظه تصميم بگيرد ، تصميمي براي بهتر شدن. تصميم براي اينکه اثر ماندگار او در اين زندگي ، گذار چه باشد... فرانکل


تصميم ، شبيه به ماهي است . گرفتنش آسان است و نگاه داشتنش ، دشوار... دوما


هر قدر هم ضرب المثل خوب ، زياد بدانيم و هر قدر احساساتمان لطيف و نيتمان پاک باشد ، در صورتي که از هر فرصت مناسب براي اقدام کردن استفاده نکنيم ، خوي و طبع ما ، همان خواهد ماند که قبلاً بوده است . هيچ بعيد نيست جهنم هم مملو از نيات و عقايد پاک باشد... جيمز


خداوند اوضاع هيچ ملتی را تغيير نمی دهد ، مگر آنکه آن مردم به اراده خويش اوضاع خود را تغيير دهند ...قرآن


بخواهيد تا به شما بدهند. بجوييد تا بيابيد. در را بزنيد تابه روي شما باز شود...حضرت عيسي


دانستن بدون خواستن ، هرگز توانستن به بار نمي آورد... لوبون


کسي که عزم راسخ دارد ، جهان را مطابق ميل خود تغيير مي دهد...گوتهجمله « من مي خواهم» جمله اي است که از اراده قوي سرچشمه گرفته است... دووگوئه


هر کس که تصور مي کند تقدير ، آينده اش را تعيين کرده ، در حقيقت در تلاش براي کسب موفقيت به ضعف اراده خويش اعتراف کرده است...پلانک


فقط سستي اراده ما سبب ضعف مان مي شود ، و گرنه انسان هميشه براي حصول چيزي که به شدت آرزو مي کند ، توان کافي دارد... روسو


شنا کردن در جهت جريان آب ، از عهده ماهي مرده هم بر مي آيد


نتيجه اراده ضعيف ، حرف است و نتيجه اراده قوي ، عمل


افراد سست اراده ، هميشه بر گذشته تأسف مي خورند ، حال را فراموش کرده اند و درباره آينده نگران اند


حتي اگر در مسير درستي با هم باشي ، چنانچه بنشيني ، ديگران از روي تو خواهند گذشت. سفر هزار فرسخي با قدم اول شروع مي شود

11.gif

/ 4 نظر / 10 بازدید
aftab

اولا که دنيا اين همه ام که تو فکر ميکنی بزرگ نيست ...که با باز کردن يا بستن يه وبلاگ توش تغييری ايجاد بشه ......دوما اين وبلاگ اين همه ام که فکر ميکنی برای من ارزش نداره.... سوما من قبلا هم يه وبلاگ داشتم که چون نوشته هاش يه نفرو اذيت ميکرد جمعش کردم .....اين دفعه ام اگه بخوای ميتونم اين کارو بکنم ......چهارما به قول هايده : من خودم رفتنيم..... به خدا من خودم رفتنيم

aftab

be nashenas kocholo ke mikhad ba in kara bege bozorge من بايد يدونم به خاطر کی دارم اين کارو ميکنم ...اگه خودتو معرفی کنی قول ميدم جمعش کنم....ولی بدون حتی اگه جمعش کنم بازم به وبلاگ تو سر ميزنم.....آخ جون.... به قول هايده : من خودم رفتنيم..... به خدا من خودم رفتنيم