برای توی که هيچ وقت اين صفحه رو نخواهی خوند.....

B16.jpg

اين دفعه برای تو مينويسم ...توی که شايد هيچ وقت اين صفحه رو نخونی ....توی که شايد تو دنيای بزرگ اينترنت نبودی ولی هميشه دلت يه دريا بود ....اره با توام ...ميدونم برات بی رنگ شدم ولی چی کار کنم ....ميدونم ازت دور شدم ....ميدونم تو همه اين سالها هر چی داشتم از تو داشتم .....وهيچ وقت قدرتو ندونستم .....ميدونم خيلی دلتو شکستم .....ولی موضوع اينه که تو راست ميگفتی من فقط خودمو ميديدم .....يادته گفتی من هيچ وقت بزرگ نميشم ومن اخم کردم ...توراست ميگفتی تازه فهميدم .....

حتی اگه هيچ وقت نيای .....ميدونم نبايد از تو حرف بزنم تو خيلی بزرگی .....ولی تو اينقدری که با اين چيزا کوچيک نميشی ......هر چی بيشتر وارد دنيای آدمها ميشم قدرتو بيشتر ميدونم ......کاش کنارم بودی بودنت آرومم ميکنه کاش ميشد منم مثل تو باشم .....کاش ميشد همه مثل تو باشن ....هيچ وقت کسی رو نرنجونن و شونه هاشون سرای آروم شدن باشه

وقتی ميگم نميخوای تو بمونی
دل من ميگه بمون با بی زبونی
من دوست دارم ولی بهت نميگم
دست سردمو بهت نميدم
تو اگه با من باشی قلبت ميميره
گرمی قلب تو رو دستام ميگيره
.....
بين ما به عالمه راه درازه
دل من بايد با اين دوری بسازه
......
تو هنوز اول اين راه درازی
ولی من به آخر جاده رسيدم


ديروز این آهنگ هاتف که ميگه:
فغان از غم عريان شقايق
چه تلخه درد شلاق حقايق
غزل کز کرده و گوشه نشينه
توخود سوزی رنج آور عاشق
......
داشتم گوش ميکردم ..تمام خاطرات با تو واين آهنگ رو از ذهن گذروندم ......چه لحظه های قشنگی که به خاطره تبديل شده .....ولی من دباره زنده ش ميکنم

راستی اينها منو ياد تو انداخته کاش ميشد تو هم ببينی
***********************۸
ناشناس کوچولو همون جا که پيغام گذاشته بودی جوابتو دادم ....با اين که ارزش جواب دادنم نداشت

/ 3 نظر / 12 بازدید
رسول

سلام وبلاگ جالبی داری

امين

ای ناقلا، اين يکی از کجا اومد ؟؟؟؟ مبارکه ؟ تازه باهاش دوست شدی ؟ looool بازم به ما سر بزن. در ضمن لينكت رو هم اضافه كردم ... موفق باشي . در ضمن، آقا رسول رو هم معرفي ميكنم : اخوي كوچكتر رضا .

امين

ای ناقلا، اين يکی از کجا اومد ؟؟؟؟ مبارکه ؟ تازه باهاش دوست شدی ؟ looool بازم به ما سر بزن. در ضمن لينكت رو هم اضافه كردم ... موفق باشي . در ضمن، آقا رسول رو هم معرفي ميكنم : اخوي كوچكتر رضا .