و چه بی فرجام است تلاشی که خوشبختی را در دور دست ها جستجو می کند .......اين دنيايی است که شما به ارمغان آورده ايد .... همه اش مال خودتان .... اما من هرگز به انتقام بر نخواهم خواست که دوستی و معرفت ارزشی فراتر از اين بحثهادارد که با يک چنين رفتاری فراموش شود .... دوستان من! ما عادت کرده ايم که برای دوستی هامان وبرایآنچه که شما لطف ومرام می ناميد هيچ وامی نخواهيم .... و هيچ انتظاری .... دوستی فراتر از انتظارات است ....
****************02.gif *****************
غريبه آشنا دوست دارم بيا
منو همرات ببر به شهر قصه ها
ته نميخواد ببری هنوز برای رفتن زوده ....هنوز ميخوام توی اين دنيای پر از بدی و .....(بهتره نگم)بمونم تا وقتی ميرم قدر اونجا رو خوب بدونم .....پس هنوز ميخوام بمونم .....
**************************

خوشحالم که تلاشهايمان جواب داد .... ما موفق هستيم و موفقتر نيز می شويم ..... تمام شاديهای کوچک مان را آنقدر صميمانه با هم تقسيم کرده ايم که حداقل هيچکداممان ناراحت نباشيم ..... انتظاری نبايد داشت .... بايد خوبی کرد ولی منتظر نماند .... بايد مهربان بود .... همه آنچه که ما تجربه می ناميم برخی خودخواهی ميدانند ..... همه آنچه را که ما روبروشدن با واقعيت می دانيم بعضی بی احساسی می دانند ..... همه آنچه را که من عشق می نامم برخی غرور می دانند..... آنچه را که من دغدغه اش را دارم تو چرت وپرت می دانی .... آری من وتو تفاوت زياد داريم .... چون من منم وتو هم خودت .....
************************
تو نگران چه هستی که با نظر شخصی من اينگونه برخورد می کنی ؟ چه انتظاری داری ؟ که عشق را آنگونه که می خواهی ونه آنگونه که هست تعريف کنم .... که واقعيتها را له کنم .... تازه يک نظر شخصی مگر چقدر زور دارد ..... ايا فکر کرده ای که همه همچون تو طاقت تحميل نظراتشان را دارند .... اما خيالت را راحت کنم که تو هم نمی توانی از واقعيتها فرار کنی ....
**************************
آخ جون همه چيزو عکس کردم ...خوب ميتونم
04.gif09.gif
چرا ميزنی؟12.gif

/ 2 نظر / 10 بازدید
ghazaleh

ا زت ممنونم افتاب جون که من رو راهنمايی کردی چه مطلبهايه زيبايی مينويسی و باز ازت ممنونم که به وبلاگ من سر زدی بای بای

امين

سلام. بازم قشنگ بود. مرسی ....